PSYCHOTECHNIKA
PSYCHOLOGIA TRANSPORTU i MEDYCYNY PRACY,

USŁUGI BHP

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

PSYCHOTECHNIKA/PSYCHOLOGIA PRACY

Badania psychologiczne dla:

  kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy

pracowników wykonujących prace wymagające sprawności psychofizycznej

operatorów maszyn, urządzeń transportowych

do pracy na wysokości

dla osób, którym zatrzymano prawo jazdy

dla osób skierowanych np. przez Policję, Starostwo

 i wiele innych

Współpracujemy z Lekarzem Medycyny Pracy oraz z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców. 

Jesteśmy placówką partnerską wielu sieci medycznych.

Po więcej zapraszamy do zakładki BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

Badania psychologiczne: Broń/Ochrona/Detektywi/Sędziowie/Kuratorzy/Asesorzy/
Komornicy i inne  – już wkrótce.

USŁUGI BHP

Szkolenia BHP

Wstępne, okresowe, metodyczne, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, dla personelu medycznego, stacjonarne i on- line, także w języku ukraińskim.

Outsourcing - kompleksowa opieka BHP nad firmą

Realizujemy wszystkie zadania z zakresu BHP, doradzamy, informujemy, podpowiadamy możliwe rozwiązania. Współdziałamy z organami nadzoru.

Dokumentacja BHP

Opracowujemy niemal każdy rodzaj dokumentacji BHP. m.in. pełna dokumentacja powypadkowa, rejestry, karty badań, raporty, analizy, sprawozdania. Współpracujemy z ZUS, GUS, Sanepidem, Inspekcją Pracy, PSP, innymi organami.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny; Szkolenia dla pracowników wyznaczonych przez. Pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenia ppoż, szkolenia dla osób wyznaczonych przez Pracodawcę do działań w zakresie gazseznia pożarów i ewakuacji, organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych, opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, inne usługi w zakresie ochrony ppoż.

Po więcej zapraszamy do zakładki OBSŁUGA BHP, SZKOLENIA

POMOC PSYCHOLOGICZNA – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

konsultacje psychologiczne

poradnictwo psychologiczne

wsparcie

interwencja kryzysowa

psycholog dla pracowników firm

psychoedukacja

szkolenia, warsztaty

coaching 

inne formy pomocy psychologicznej